Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarım,  

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin onbirincisi bu yıl 9-10 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da Fransız Lape Hastanesi’nde gerçekleşecektir. Toplantımızın bu yılki ana eksenini, nöroloji ve psikiyatri’nin kesişme noktalarından biri olan "UYKU" oluşturacaktır.

İlk gün ‘‘Uyku bozukluklarında tanı ve tedavi’’ başlığı altında düzenlediğimiz kursta primer insomni hastalıkları, parasomniler, uyku ile ilişkili hareket bozuklukları ve hipersomniler ayrıntılı olarak işlenecektir. Fransız Lape Hastanesi’nin Türkiye nöropsikiyatri tarihindeki yerini hatırlatarak başlayacağımız ikinci günde, istirahat ve uyku durumlarındaki nöral şebekelerin anlatılacağı bir nörobilim paneli sonrasında toplantımız duygudurum bozuklukları, epilepsi, multipl skleroz gibi nöropsikiyatrik hastalıklarda uyku bozukluklarının tartışılacağı klinik bir panel ile devam edecektir. Bilinç ve rüya kavramları “Bilimsel bir Ruhbilim Projesi” hatırlanarak tartışılacaktır. Uyku ile ilgili tartışmalı noktalara nöropsikiyatrik ve adli yönlerden bakmaya çalışacağımız vaka aktarımlarımızın ardından toplantımız, uyku ve rüya ile ilgili bilinç durumlarının sanata yansımalarını konuşacağımız, bir film gösterimi ve filmin yönetmeniyle tartışmanın da yer aldığı ‘uyku ve sanat’ paneli ile sonlanacaktır.

11. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle,

Kongre Başkanı Doç. Dr. Betül Yalçıner
Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı