Bilimsel Program

9 Kasım Cuma, 2018

13.30-14.00 Kayıt ve İkram
14.00-17.30 Kurs: Uyku Bozukluklarında Tanıdan Tedaviye - Moderatör: Derya Karadeniz
14.00-14.45 Primer İnsomni Hastalıkları, Turan Atay
14.45-15.30 Parasomniler, Gülçin Benbir Şenel
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-16.45 Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları, Murat Aksu 
16.45-17.30 Hipersomniler, Derya Karadeniz
   

10 Kasım Cumartesi, 2018

09.00-09.20 Açılış ve 10 Kasım Anma Töreni, Lape Hastanesi & TNPD
09.20-10.00 Lape Hastanesi’nin Türkiye Nöropsikiyatri Tarihindeki Yeri, Fatih Artvinli - Moderatör: Betül Yalçıner
10.00-11.35 Panel 1: BAD Paneli- İstirahat ve Uykuda Nöral Şebekeler - Moderatör: Tamer Demiralp
10.00-10.20  İstirahat Durumunda Nöral Şebekeler, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız
10.20-10.40 Uykuda Nöral Şebekeler, Tamer Demiralp
10.40-11.00 Kahve Arası
11.00-12.15 Panel 2: Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Uyku Bozuklukları - Moderatör: Gülşen Akman
11.00-11.25 Duygudurum Bozukluklarında Uyku ve Sirkadyen Ritm, Sibel Çakır
11.25-11.50 Epilepsi ve Uyku, Çiğdem Özkara
11.50-12.15 Multipl Skleroz ve Uyku, Kadriye Ağan
12.15-13.15 Öğle Yemeği ve Sözel Bildiri Sunumları
13.15-14.30 Panel 3: Rüyadan Gerçeğe - Moderatör: Peykan Gökalp
13.15-13.40 İndirgemeci Olmayan bir Nörobilimsel Bilinç Teorisi için Freud’a Geri Dönüş, Hakan Gürvit
13.40-14.05 Rüyalar ve Gerçekler, Levent Kayaalp
14.05-14.25 Rüyayı Yaşamak: REM Uyku Davranış Bozukluğu, Derya Karadeniz
14.25-14.45 Kahve Arası
14.45-16.00  Panel 4: Arafta Kalan Uyku Vakalari ve Akılcı İlaç Kullanımı - Moderatör: Mustafa Sercan
14.45-15.10  Nörolojik Bakış Açısı, Gülçin Benbir Şenel
15.10-15.35 Psikiyatrik Bakış Açısı, Hüseyin Güleç
15.35-16.00 Adli Bakış Açısı, Mustafa Sercan
16.00-16.20 Kahve Arası
16.20-19.20 Panel 5: Sanat ve Uyku - Moderatör: Hakan Karaş
16.20-17.00 Uyku ve Sinema: Film Analizleri, Barış Baklan
17.00-17.20  Kendi Rüyanı/Filmini Yönetmek: ‘‘Lucid Dreaming’’, Betül Yalçıner
17.20-18.50 Sinema Filmi: Küçük Kıyamet (2006)        
18.50-19.20 Yönetmen Yağmur Taylan ile Film Üzerine Söyleşi     
19.20 Kapanış