Genel Bilgileri

SEMPOZYUM DİLİ
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

SEMPOZYUM WEB SİTESİ
www.noropsikiyatri2018.org

SEMPOZYUM E-POSTA
noropsikiyatri@flaptour.com.tr

SEMPOZYUM KATILIM SERTİFİKASI

Sempozyum katılım sertifikaları 10 Kasım 2018 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

İZİN BELGELERİ

Sempozyum katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek sempozyum davet yazıları, Sempozyum Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcı ve refakatçilerin 9-10 Kasım 2018 kongre tarihlerinde, bilimsel oturumlar esnasında, stand alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

TTB-STE PUANI
Kongremiz türk Tabipleri Birliği tarafından “Sürekli Tıp Eğitimi(STE)” olarak kredilendirilmiştir. Kredilerinizi Türk Tabipleri Birliği web sayfasından kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapıp seçebilirsiniz.

BİLDİRİ KOŞULLARI 
Sempozyum Bilimsel Kurulu, ilgili alanlarda çalışan araştırmacı, yazar, klinisyen vb. tüm çalışmacıları sempozyum programında yer almak üzere poster ve sözel bildiri göndermeye davet etmektedir. Bildiri özeti gönderme kuralları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
Bildiriler Poster Bildiri ve Sözel Bildiri olarak kabul edilecektir. Kabul edilen poster ve sözel bildiri özetleri kongre kitapçığında yayımlanacaktır. Yazarlar, poster ve sözel bildiri özetlerini Sempozyum Sekretaryası’na, noropsikiyatri@flaptour.com.tr adresine iletmelidirler. 

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME VE KABUL KOŞULLARI 
Tüm bildiriler "Bildiri Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilecektir. İçerik değerlendirmesi sonucu 26 Ekim 2018 tarihinde e‐posta ile yazarların yazışma adresine bildirilecektir. Uygun bulunan poster ve sözel bildirilerin programa ve özet kitabına alınması için yazarlardan en az birinin 2 Kasım 2018 tarihine dek sempozyum kaydı yaptırması zorunludur. Bildirinin tam kabulü 26 Ekim 2018 tarihinden sonra e‐posta ile yazarlara bildirilecektir. 

POSTER VE SÖZEL BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI 
Poster ebatları en 70 cm ve boy 90 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Her poster için bir poster numarası belirlenecek ve bu numara poster sahibine iletilecektir. Posterler belirtilen zamanda, belirtilen yerlere asılacak ve programda poster sunumlarına ayrılan saatlerde poster tartışması yapılacaktır. Posterlerin asılması ve toplanmasından poster sahibi sorumludur. 
Poster ve sözel bildiri özetleri 250 kelimeyi geçmemelidir. Sözel bildiriler programda sözel sunumlara ayrılan saatlerde sunulacaktır.  
Poster ve Sözel Bildiri Başvuruları için Son Kabul Tarihi 20 Ekim 2018’dır.